Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Hắc Vương chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.muhacvuong.com/showthre...8445#post28445

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK KemMut
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK OngNoi
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK SoaiCa
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK SoaiKa
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK ThienMenh
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK trailercry
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK OngGiaNoel

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.


Các sự kiện đang diễn ra: