Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Hắc Vương ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muhacvuong.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Hắc Vương

L7I6S7B3B1
D3W4D9W4Z8
P2Y3U9P4H1
N2C1N3R5Z2
R2U2F8Q2L7
G8L7H5H7C6
T1I9M6V3D6
R7Z7J2Z4A8
M4T2A8J2S1
U3L9H9Y5W1
B6S4I6F8X3
C3K6I5I8Y1
I9Y5N8R4U6
R2O8S1P7E4
V6B6L3A4D4
N2F7V1H6M1
Z3H9Y8P8N2
J7K2I6N9F3
G5D3K8E7S7
L7N6L3M5O1
Z6M4A5J7O9
B4Z9A6W1B8
P3O5M7U5I9
G7E8J7K2B2
C7R6Z9Z7J7
E8X8C7X7W9
D1C7A9S1I8
A1E7T2V4I4
S1R4M4O2M6
G4R9E6C8H4
B3R5K9I5O2
J6G8W7Z1Y1
D6H6N9J3Y4
O6H7F7T5Z5
A3T8M7J3S9
R2J5J2F3D3
S9K2A4L6E1
N7A8B1Z1T8
I3S8A9U8O1
D7Y2C6H8G5
R6I2Z9F9E8
C5X7N8R1N7
I5E6Q4H2I3
E4Q6T1D2Q3
A2W2S7J2L6
E9T3I2N4K1
K9G9Z9H2L5
D5Z9H5P5E8
X6K3S9E8X1
J6W1D2X9X7
K1E5L5H5K4
J7M9X5Q3C5
J2R2Y8P9P9
L7I5K3M3B6
I6P8T7D5R4
B9I1S4W4Q8
L8X6S3M4T3
B4I3J1C3X6
C7O8K2A1W5
E5M4G6V9S8
A9H8A2S9Q7
K6B9X9V8T3
D8I5R7A6C7
R8S2F4V8Q6
V5V9P7Z9C4
S7Y8A2W8U3
D6R6L9J5Q3
H6D8A2J6C2
Q3R3V4Z1F9
D9B6G8O7K1
B6C5I4R5S8
L8V6G6M6E5
H7N2C3L2G7
Q4I2J3U4A8
G9W9O3L5S3
E2L9R4Y4N8
P6V8H9G6J2
B5R6E1A5D7
D9N4D9M4O5
U6S6L7C8J6
S1Z7V8I8T3
I1L3W1W8V4
M9T7A4M2Y5
D9Z7W2T9Q2
D2W5D3D5I3
T3P6X9T7S3
D8E6Q7K3V2
N9Z9Z4O2I3
L8V3C1N1M2
G7Z7E8S8J5
I3I8T9G4Q9
V5M4X3O4W5
V8M5K4U4J6
Z9A6W3H9H6
L1X7F4C5F8
E6N1S3U7L1
M5X8C1Q5M9
Q7C8D5H4S7
U4E2Z3O1V5
Q7D2K1C3P7
M8X7B2P2O7
B2W3X1A4Y1
X2Z7U8H9C6
M7U3C6Z9L8
X7B9E6M7C9
K6R3Y7Z5R8
N8J5Q8T4D1
J2A7T8H4Q2
O7V5F3G2O8
Q2X4I9K1J9
Q1A8J1U9G9
G8W6R3H2T1
L9O9N3J9H4
J2D6U9X1S5
H1M1R3F4R2
W4L8K2S9V2
W4M2Z1Y3H1
T8S9Y5F3I1
D2N5Z5S1E9
I2O8H4Q3F9
J6G1M7A6Z4
D5G5P9D5Z7
F5W5D3P4M5
H5Q4A2T7S8
I8S8J4A2I4
K4Y6V9C4E2
L3Z6Z8K1R1
G3H9X3L4G3
L1C4Z9U5J3
S7Q2V8S1H8
Z2C5M7S7J6
D6A9P1C5E2
H4H2J2G7V7
L7R8H1E2W9
L2A3E7M5U1
I3R3E6P9H9
N2K2B3C8D4
J8O6O2S1B2
S3Q9Q9W2D1
Q3M5G9M6X2
U4N9W4Z1O9
C3U1L5V3L3
P3K3S3P1S3
A7S7R5T7S3
W9N4P3D1M2
P3R4B1A1T8
P2C2H8Z1S6
L9T5H7F6B8
D7G7O8B1U8
Q7T9H8O8P3
B3R5L5R5E5
X7R4B7F1Q5
O4L4Z1G8M8
O3A2S5J7M8
F6C6B1U7H8
S9K4Z3P8K1
X5Q2C7O3Z4
U6F4R6J2R5
G4I9Y7B3P1
S9P9H5U9F9
S9H9L6C6A6
A8M9K5O6N6
M4O7S6E5E3
K8H8F8B8P2
C3X7Y4N3Z4
H4K5B9A1N8
I3Z5L8R7G7
A2T7U2Z3R8
E3D9L9K9R7
K6K1V1G8C2
S4E2K9L3Y6
B2F1J1O8N2
K5V8S1M8Z1
X1N7T6X4H8
X9D6L1U3T9
Q7S3C6B5D9
E1I1X9E4K2
N8Z7N7L2S5
P6M3H3X2P1
G9F6J2D9Z2
H1Z7S8Z2E6
F2X2K2O1Y8
S6G2D9B4Y8
C4X3F1D8W2
S7N4R5W4Y4
D7F9J7N7H9
Q3I2Y1A2I5
M4W3I2C5O2
D9E7P9A5G4
N1H3E9H4D9
L4I5G6Q7B4
Z4E1T6C1K1
G3J2O5W2W5
Y7L7L3L1E6
E6Y3N8Y4J8
J7F3P3E7A5
A3D9L5J5F4
F4C9C2L7Z7
E5M4S1N9Y9
O3Q9I4H6L7
M9T1V2I4D6
S6I9P5K7J3
F5E7R3A7P7
L2S2M2S3A7
N3Q9D2D8T4
X8P1A8N7O3
Q6D7O7I9A2
C2G9H4L3H1
J6U4J8K8M6
O7D7Q2L4L8
M5E9U4H2N8
X9Q5A7S5P4
N8Q8Q9T7K1
H1I9Y8V4B7
J5P8F7Y6N2
X4C4S2V7C5
M2Q8K1F3Q3
Q7Q2Z5L9D3
X6U1Q2R7C2
K4U4C8E2T8
C3E5A3G7I6
O3V8F7Y8O9
U4T3X9E3I2
C6S3T7W5Z5
L8N4O7Q4Y8
J7H8D4B7M1
Z2Y3L8P4N3
C7K1Y8Z4A3
J7Q5J6L7O6
S1U3L3R6R6
N8T9C2S8H5
K1V7B5Y9U3
O3F2E4Y2H2
D6X1T3L4I2
U2N9E1Q9E6
N7N9W8H8L7
P6I9M5M6V1
N7R7V5T8N3
I6V3N6C6E7
U2J4C2K5E9
R5O2W5J7G7
I7I5Y8I1V8
Q8S4J3H3S3
S1W5P7M2I7
Y9T1X4O8J4
T3Y6O5Y9H7
T3H9P8R9S3
P8B6M6E9Z7
H7G5Y5C5E4
P8A2O1A9Z4
B1M2O3P1K1
I9Q8Q6S9L7
M7K8I2I8I5
R8L1X4F9G9
B5P1M4J7L1
Q3F5R2D8W6
F2F3T8K2U2
U7W3X1N3Y7
V9U8I5J9R8
N2Y5I2U6B9
G8W6M3P7D2
U1U6H2F6H6
U5W2N1U5P3
G3L7L9K3V8
E1H9R1W7B5
M1X5G9H7E5
W8D6Z4F9V6
X2J2X4N4I2
J7F6E9X5X9
A1G7T9X2F6
M3S4X7A8D1
S6G8O1K3K9
N7P3T5P6Q1
I8D2T8U9F4
B7J4S4Y3M4
A5P1C7P7R9
Z7W5N8C4J5
S2M8L6D9W2
E3T2Z1Y3S8
L3A3J4N6G2
Z6W4E8D7P5
C8E4Z6Y1Q9
H7R9O8E8J9
O7B6Q5O9C3
N2X1V7R3N3
C3F7A2M2D6
M3Q4R8L4B6
O3Z4P2O2V4
Z1E8W7P3T4
N9G6V6W3M5
R8V9V7X3E3
W8T9R5B6R4
O3U3R9D9K6
K7S1T4G8P4
F9S5H1Q4Z1
X8R9Z7E5K8
E2U7C2L7U5
I6S2W6N5P1
Z8G8G7W6M5
E1B8Y1C4Z4
S5M2S7I9X6
J9J3Q7L6B9
N6A7I2N2I6
P6H7L4U9E7
Y2K1L8M5R1
E7M2F9S7Y1
R1U6B2G7A9
W3K3B7R4W8
A4E2O6W4N6
D6B7R3Z8D6
E9U1I6W1R4
I6D9D3W8W9
H7D7T8Y6V7
Z3P4O5C5J2
F5J4N4F3Z6
M1C1X5B4O5
N5G1B4D3H5
J2N7D3S9I9
H7X8R6Z1V1
J9H9Y2J3R8
Z8B8V7K4D6
V8I9L8C7L4
S1T9U5O9C9
C6I8G3N3S2
A4S3V3D9T8
A4O3V8M3J3
Z2T9W8W4I3
T2S5H5Z8Z5
H2F2P1L1T7
D6X7N7G4F6
R8E2S6R3L9
G8H7K9U7C3
B3F4X7M1T8
L8B9D2A3E7
Y3J8E3L5X5
Y1B4Z7W8V7
L5D4A6J9P7
U5A3H8G4V9
F8N2L3D7W4
S1L8T8G1R8
I8M3I5K7E4
B8K9W4W8D6
D1E5H9O8U6
X4I4N8A1A2
L2H2Y2V8N6
I8B9L3C3O4
L3W1A1T1T9
B6S6O9K2Y8
Q7Z1A8P4B4
A1L6B8C3G8