up phụ bác chủ dùng khá là ok mua mấy cái rồi mai chuyển em cái nữa nhé
______________________
vay tín chấp
http://www.dmca.com/Protection/Statu...p-qua-sim.html

- - - Updated - - -

Cho mình một vé
______________________
vay tín chấp
http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=5ef5fb93-cd3e-4c38-8ddb-d2a6deb05203&refurl=http://thuetaikjhoanviber.blogspot.com/2018/06/cho-vay-tin-chap-mua-nha.html